Zaproszenie na na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD, który realizowany jest w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się 8 lutego 2021r. (poniedziałek )  od godz. 9:00 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspert w analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych. (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G-1/2021

Osjaków, 04.01.2021r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G-1/2021

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. (więcej…)

Aktualizacja formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, oraz wzór aneksu do umów o przyznaniu pomocy zawartych na wersjach wcześniejszych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,który zostały wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020z dnia 21 grudnia 2020r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzór ww. formularza, zgodnie z art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskał akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019/G – 2/2021

Osjaków, 18.12.2020r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019/G – 2/2021

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. (więcej…)