Ogłoszenie o naborze 1/2023/G

Ogłoszenie o naborze 1/2023/G Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej

Warsztat Refleksyjny

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Warsztat odbędzie się w Biurze LGD przy ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków,  dnia 06.02.2021r. w godz. od 10:00 do 15:00

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 6/2022/G

Osjaków, 14.11.2022r. Ogłoszenie o naborze nr 6/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego, Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 5/2022/G

Osjaków, 14.11.2022r. Ogłoszenie o naborze nr 5/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

Osjaków, dnia  14.11.2022r

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022

Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin i miejsce składania wniosków:

     od dnia 28.11.2022r. do dnia 27.12.2022 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków

  1. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych do wysokości 70%
Czytaj więcej

Konferencja promująca działalność LGD oraz XV rocznica działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” Serdecznie zaprasza na  KONFERENCJĘ PROMUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ LGD oraz XV rocznicę działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, która odbędzie się w Motelu PODJADEK ul Spacerowa 5, Osjaków w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 14:00.

 W programie:
  • 14:00 – Oficjalne otwarcie
  • 14:20 – Wdrażanie programu LEADER na obszarze Krainy Wielkiego Łuku Warty -  Prezentacja multimedialna
  • 15:30 – Nowa strategia w perspektywie LEADER 2021-2027
  • 16:00 – Promocja i prezentacja dorobku społeczności lokalnych korzystających z pomocy poprzez LGD w ramach PROW 2014-2020:
- występy grup folklorystycznych - prezentacja lokalnych potraw - prezentacja rękodzieła ludowego
Czytaj więcej