Sukces we własnej firmie

Fundacja „Fundusz Współpracy” jest Realizatorem Projektu „Sukces we własnej
firmie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyłonienie do dofinansowania najlepszych pomysłów na
nowy biznes.

Projekt zakłada udzielenie ze środków UE dofinansowania w wysokości do
22.700,00 zł na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia
pomostowego w wysokości do 1.500,00 zł/miesiąc wypłacanego przez pierwszych
12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby,
które:

– mają pomysł na założenie własnej firmy na obszarze województwa łódzkiego,

– zamieszkują obszar województwa łódzkiego,

– nie prowadziły bądź od 12 miesięcy nie prowadzą działalności gospodarczej,

– są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i mają powyżej 30 lat

bądź

– znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – czyli: mają
powyżej 50 lat, bądź są długotrwale bezrobotne albo niepełnosprawne bądź
posiadają niskie kwalifikacje.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu „Sukces we własnej firmie” znajdują
się w załączonym do niniejszej wiadomości ogłoszeniu o rekrutacji
uczestników do projektu oraz na stronie internetowej
www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie lub www.swwf.pl

Sukces We Wlasnej Firmie_ogloszenie o rekrutacji

Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków PROW 2014 – 2020

Wiadomo, o jakie wsparcie finansowane w ramach PROW 2014 – 2020 będzie można się ubiegać w najbliższym czasie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało bowiem aktualizacji harmonogramu planowanych do 30 czerwca 2017 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramem –otwórz