Zrealizowane projekty

Projekt Współpracy  o nazwie „SPORT – Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej”   Rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo - rekreacyjnej na obszarze LGD  "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Modernizacja infrastruktury lokalnej - sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w sześciu miejscowościach z terenu Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na obszarze   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Bieniec, Szczyty, Wola Wiązowa, Siemkowice, Kuźnica, Krępa Organizacja 9 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub sportowej „Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Trębaczew, Pątnów, Siemkowice, Rusiec, Rząśnia, Kaszewice, Sulmierzyce, Kleszczów, Strzelce Wielkie” Organizacja 9 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowej - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Lgota Wielka, Załęcze Małe, Górki, Raciszyn, Rząśnia, Kolonia Lisowice Modernizacja obiektów w zakresie przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach: Chorzyna, Magdalenów, Kruplin, Dubidze, Walków, Aleksandrów