Zrealizowane projekty

Modernizacja i uatrakcyjnienie ogólnodostępnej infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej  na  obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo - rekreacyjnej w gminach  obszaru  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Organizacja 6 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty Modernizacja i uatrakcyjnienie infrastruktury lokalnej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w dziewięciu miejscowościach z  obszaru  działania Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Organizacja trzech imprez kulturalno - rekreacyjnych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty     Rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo - rekreacyjnej w gminach  obszaru  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Budowa infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo - rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminach na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Wsparcie zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Raduczyce, Stara Brzeźnica, Szczerców, Wola Blankowa, Kluki, Siemkowice, Rusiec i Strzelce Wielkie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo-rekreacyjnej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Modernizacja infrastruktury lokalnej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w czterech miejscowościach z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Projekt Współpracy  o nazwie „SPORT – Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej”   Rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo - rekreacyjnej na obszarze LGD  "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Modernizacja infrastruktury lokalnej - sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w sześciu miejscowościach z terenu Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na obszarze   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Bieniec, Szczyty, Wola Wiązowa, Siemkowice, Kuźnica, Krępa Organizacja 9 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub sportowej „Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Trębaczew, Pątnów, Siemkowice, Rusiec, Rząśnia, Kaszewice, Sulmierzyce, Kleszczów, Strzelce Wielkie” Organizacja 9 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowej - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Lgota Wielka, Załęcze Małe, Górki, Raciszyn, Rząśnia, Kolonia Lisowice Modernizacja obiektów w zakresie przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach: Chorzyna, Magdalenów, Kruplin, Dubidze, Walków, Aleksandrów