Zrealizowane projekty

Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowej - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Lgota Wielka, Załęcze Małe, Górki, Raciszyn, Rząśnia, Kolonia Lisowice