Zrealizowane projekty

„Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Trębaczew, Pątnów, Siemkowice, Rusiec, Rząśnia, Kaszewice, Sulmierzyce, Kleszczów, Strzelce Wielkie” Organizacja 9 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowej - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Lgota Wielka, Załęcze Małe, Górki, Raciszyn, Rząśnia, Kolonia Lisowice Modernizacja obiektów w zakresie przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach: Chorzyna, Magdalenów, Kruplin, Dubidze, Walków, Aleksandrów