Projekt współpracy „PAKT – Promocja, Aktywizacja, Kultura, Tradycja”

W dniach od 7 do 9 września 2018  w miejscowości Kamnik w Słowenii przeprowadziliśmy  II edycję międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą PAKT - Promocja, Aktywizacja,  Kultura, Tradycja”. I edycja wydarzenia kulturowego zorganizowanego w Polsce została przeprowadzona podczas festiwalu folklorystycznego „Nadwarciańskie Noce” w Działoszynie, Partnerem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  jest  Zespół Folklorystyczny  „Kamnik”  realizujący zadania  Lokalnej Strategii Rozwoju  Słoweńskiej Grupy Działania „Serce Słowenii”. (więcej…)

Szkolenie „Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” serdecznie zaprasza na szkolenie  „Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska” , które odbędzie się w terminie 20-21. 09. 2018 r.  w Napoleonowie. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres  lgd@krainawarty.pl do dnia 31 sierpnia 2018 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia

Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zaprasza członków stowarzyszenia na wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pt. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”, który odbędzie się w terminie 4-7. 09. 2018 r. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres lgd@krainawarty.pl do dnia 24 sierpnia 2018 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

karta-zgłoszeniowa wyjazd studyjny
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Międzynarodowy projekt współpracy „PAKT”

22 czerwca 2018  rozpoczęliśmy realizację  międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą „PAKT - Promocja, Aktywizacja,  Kultura, Tradycja”. I edycja wydarzenia kulturowego zorganizowanego w Polsce została przeprowadzona podczas festiwalu folklorystycznego w Działoszynie, II edycja nastąpi we wrześniu 2018r. w Słowenii. Partnerem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  jest  Zespół Folklorystyczny „Kamnik”.

(więcej…)