Piknik edukacyjno – informacyjno – kulturalny w Załęczu Małym

Serdecznie zapraszamy na Piknik edukacyjno - informacyjno - kulturalny, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2023 r. (niedziela) w Załęczu Małym. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno - konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety, w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa.

Piknik edukacyjno – informacyjno – kulturalny w Jajczakach- Strugach

Serdecznie zapraszamy na Piknik edukacyjno - informacyjno - kulturalny, który odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2023 r. (niedziela) w Jajczakach- Strugach. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno - konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety, w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa.

XV Edycja konkursu na pracę dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w XV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina. Konkurs ma na celu promować polskie rolnictwo, obszary wiejskie, dziedzictwo kulturowe oraz wzbogacać publiczną debatę na temat polskiej wsi. Konkurs składa się z dwóch kategorii:
  • Prace naukowe, popularno-naukowe i inne, które prezentują inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi. Mogą to być m.in. prace doktorskie lub badania własne.
  • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi lub przykłady sukcesu w rozwoju polskiej wsi. Mogą to być m.in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki lub reportaże.
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Prace należy nadsyłać do 31 października 2023 r. Prace oceni Kapituła Konkursowa w składzie:
  • prof. Jacek Raciborski – Przewodniczący
  • prof. Izabella Rylska
  • prof. Roch Sulima
  • prof. Józef Styk
  • dr hab. Paweł Chmieliński
  • dr Barbara Perepeczko
  • dr Andrzej Hałasiewicz
Zachęcamy do udziału w konkursie i podzielenia się swoją wizją polskiej wsi!