Nowa !!! Lokalna Strategia Rozwoju „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na lata 2023-2027

Nowa !!! Lokalna Strategia Rozwoju „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na lata 2023-2027 dla obszaru 18 Gmin członkowskich została opracowana i załączona do wniosku o wybór LSR w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w dniu 6 czerwca 2023 roku. Dziękujemy z całego serca wszystkim zaangażowanym w opracowanie tak ważnego dokumentu dla rozwoju Naszych małych ojczyzn z  obszarów wiejskich. Bez waszego włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu by się nie udało, bo wspólnie stworzyliśmy Lokalną Strategia Rozwoju „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na lata 2023-2027 !!!

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023/G

Osjaków, 06.04.2023r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze 1/2023/G

Ogłoszenie o naborze 1/2023/G Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej