RODO

Osjaków, dnia  26 maja 2018 r.  Szanowni  Państwo

informujemy, iż od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako „RODO”. Ogólny obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych przetwarzanych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” jest dostępny po kliknięciu "czytaj więcej".