Konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty " dokonała analizy zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. Doprecyzowano określenie wysokości wparcia na realizację operacji. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Uwagi do zmian w sprawie zatwierdzania  procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały prosimy wysyłać na adres   lgd@krainawarty.pl
Uwagi
Gmina