UWAGA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego informujemy, iż  porady i konsultacje odbywają się mailowo: lgd@krainawarty.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 43 842 35 22. Wnioski w ramach trwających naborów składamy zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Przypominamy, że wniosek składamy w dwóch kompletnych egzemplarzach wraz z załącznikami  i wersją elektryczną w formie spiętej – w skoroszycie. Biuro LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” nie kopiuje dokumentów.

Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny.

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/G-2/2020 – Nabór dodatkowy

Osjaków, 18.02.2020r.

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/G-2/2020 -  nabór dodatkowy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G

Osjaków, 27.01.2020r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Osjaków, 27.01.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020

Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (więcej…)

Warsztat Refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach Refleksyjnych w dniu 22.01.2020 o godz. 1000 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" (ul. Wieluńska 11,98-320 Osjaków), który poprowadzi Mariusz Wachowicz, aktywny badacz społeczny specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych, koordynator  międzynarodowych projektów badawczych. Zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017r.) oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, on–goin wprowadzonej do realizacji w LGD jej kulminacyjnym punktem jest przeprowadzenie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest również lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywania zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Raport z warsztatu refleksyjnego będzie podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań - jeśli to będzie konieczne, będzie stanowił wkład do ewaluacji ex-post oraz do przygotowania sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z 2019r. Uprzejmie prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w warsztatach - do dnia 20 stycznia 2020 r.