Rozstrzygnięto konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W dniu 17 stycznia 2024 roku Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim ze wskazaniem strategii wybranych oraz niewybranych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces budowania Lokalnej Strategi Rozwoju LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" na lata 2023-2027.

Wyniki naboru

Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Warsztat odbędzie się w Biurze LGD przy ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków,  dnia 25.01.2024r. w godz. od 10:00 do 15:00.

Zaproszenie - warsztat refleksyjny za 2023    

Wyjazd studyjny w ramach projektu współpracy „Turystycznie i Oddolnie dla Obszarów Lokalnych Strategii” (akronim TOOLS)

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" serdecznie zaprasza na wyjazd studyjny do Karpacza i Szklarskiej Poręby, który jest realizowany  w ramach projektu współpracy „Turystycznie i Oddolnie dla Obszarów Lokalnych Strategii” (akronim TOOLS). Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 18-20 październik 2023 roku. Wyjazd studyjny skierowany jest do lokalnych producentów żywności, lokalnych liderów, rolników oraz mieszkańców obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Wszystkie zainteresowane osoby,  proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 9 października 2023 roku na adres mailowy lgd@krainawarty.pl. O uczestnictwie w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń. Czytaj więcej

LGD podpisało kolejne umowy o powierzenie grantów

W dniu 17 maja 2023 r. LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pt. „Doposażenie i uatrakcyjnienie ogólnodostępnej infrastruktury lokalnej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kwota dofinansowania dla LGD wynosi 223 787,00 zł.

W ramach projektu grantowego LGD zawarło siedem umów o powierzenie grantu z podmiotami, których zadania zostały wybrane do realizacji w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków nr 5/2022. Czytaj więcej

Piknik edukacyjno – informacyjno – kulturalny w Osjakowie

Serdecznie zapraszamy na Piknik edukacyjno - informacyjno - kulturalny, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2023 r. (niedziela) w Osjakowie. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno - konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety, w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa.