Informacja do ogłoszenia o naborze nr 1/2019/G oraz 1/2019/G-1

Dnia 27 maja 2020 roku Rada Programowa Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podjęła Uchwałę nr 72/2020 w sprawie  zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G oraz 1/2019/G-1. Granty wybrane  do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do 31 maja 2021 roku.

Ważny komunikat dla beneficjentów poddziałań 19.2 i 19.4

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" oraz poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętych PROW 2014-2020. (więcej…)

UWAGA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego informujemy, iż  porady i konsultacje odbywają się mailowo: lgd@krainawarty.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 43 842 35 22. Wnioski w ramach trwających naborów składamy zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Przypominamy, że wniosek składamy w dwóch kompletnych egzemplarzach wraz z załącznikami  i wersją elektryczną w formie spiętej – w skoroszycie. Biuro LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” nie kopiuje dokumentów.

Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny.

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/G-2/2020 – Nabór dodatkowy

Osjaków, 18.02.2020r.

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/G-2/2020 -  nabór dodatkowy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. (więcej…)