Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Osjakowskiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Osjakowskiej zawiązało się w październiku 2009 roku z inicjatywy grupy mieszkańców Gminy Osjaków pragnących promować naszą „małą ojczyznę”. Dnia 26 lutego 2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi podjęto decyzję o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie przy ul. Częstochowskiej 22. Celem stowarzyszenia jest promocja Ziemi Osjakowskiej, które realizuje poprzez: 1. Promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, 2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, 3. Kultywowanie tradycji Ziemi Osjakowskiej, 4. Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, 5. Współpracę z instytucjami rządowymi: samorządem gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz innymi organizacjami pozarządowymi, 6. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, 7. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 8. Promowanie produktów i usług opartych na lokalnych zasadach, tradycjach sektora gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, 9. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym społeczeństwa informatycznego opartego na wiedzy, poprzez organizację szkoleń, warsztatów i kursów. Pierwszą zorganizowaną przez grupę inicjatywną TPZO imprezą był wieczór andrzejkowy, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie w 2009 roku. Spotkania Andrzejkowe na stałe wpisały się do kalendarza imprez TPZO i organizowane są co roku , obecnie w siedzibie Stowarzyszenia. Dnia 26 stycznia 2010 roku odbył się I Charytatywny Bal Karnawałowy. Rok później tj. 6 lutego 2011 roku odbył się II bal w stylu lat 70-tych, którego celem była pomoc dla Bartka i Jasia. W 2012 roku 28 stycznia goście bawili się w rytmach cygańskich. Był to III bal, z którego dochód przeznaczono na rehabilitację dla dzieci z gminy Osjaków. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Osjakowskiej uczestniczy w festynach organizowanych na terenie gminy. Dbając, żeby nikomu nie zabrakło sił do zabawy członkowie przygotowywują „ pyszne jadło”, zapraszając uczestników do degustacji. Jarmark Wojewódzki w Łodzi to doskonała okazja do prezentacji naszych potraw. TPZO dwa razy uczestniczyło w imprezie prezentując gminne przysmaki. W marcu 2011 roku członkowie TPZO uczestniczyli w warsztatach folklorystycznych. Podczas zajęć zostały wykonane stroiki wielkanocne, które następnie zostały sprzedane. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na zakup paczek żywnościowych dla dzieci i osób najuboższych na święta wielkanocne. W kwietniu 2011 TPZO uczestniczyło w spotkaniu aktywizującym na temat: „Produkty regionalne i rękodzieło ludowe”. Spotkania miały na celu promocje regionalnych rękodzieł i potraw. Członkinie towarzystwa zaprezentowały różne sposoby robienia kwiatów z bibuły. TPZO wzięło udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych pt. „Śpiewajcie, aniołowie – pasterze, grajcie mu”, który odbył się 27 stycznia 2012 roku. Członkowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, którego treścią były tradycyjne kolędy i pastorałki. W II Gminnym Przeglądzie zorganizowanym w 2012 roku TPZO również zaprezentowało swoje zdolności wokalne.