Wsparcie przygotowawcze

  Wsparcie Przygotowawcze finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie Przygotowawcze” PROW na lata 2014-2020. II nabór wniosków. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.