„KRASKA” w Kraszkowicach

Stowarzyszenie „Kraska” w Kraszkowicach rozpoczęło swoją działalność 11.02.2011 r. Grupa założycielska liczyła 24 osoby, a obecnie jest nas 31 osób. Stowarzyszenie nasze jest organizacją podejmującą wiele zadań i wyzwań. Postawiłyśmy, że będziemy realizować następujące cele: - kultywowanie tradycji ludowych, - aktywizowanie lokalnej społeczności, - dbanie o rozwój wsi Kraszkowice, - promocja zdrowego trybu życia. Organizujemy spotkania z okazji Dnia Kobiet, Wieczoru Andrzejkowego, „Katarzynek” dla mieszkańców gminy i innych zainteresowanych, spotkania związane z przygotowaniem uroczystości kulturalnych – np. Dożynki Gminne w 2011 r. oraz innych imprez rekreacyjno – kulturalnych.  Jednym z celów jakie założyło sobie Stowarzyszenie „Kraska” w Kraszkowicach jest współpraca z pozostałymi stowarzyszeniami i organizacjami funkcjonującymi w gminie Wierzchlas i na całym obszarze Krainy Wielkiego Łuku Warty. Stowarzyszenie bierze czynny udział w imprezach kulturalnych, ludowych i rekreacyjno – sportowych oraz uroczystościach rocznicowych, patriotycznych i parafialnych. Panie ze stowarzyszenia posiadają w swym repertuarze występy wokalne, poprzez które promują ludową tradycję. Kolejny rok prowadzone są u nas zajęcia z aerobiku ale zamierzamy jak najszybciej poszerzyć naszą ofertę zajęciową o kursy, szkolenia i warsztaty (np. rzeźbiarskie, krawieckie, komputerowe). Poprzez swoje uczestnictwo w życiu kulturalnym gminy, Stowarzyszenie „Kraska” w Kraszkowicach chciałyby promować wieś i gminę w bliższym i dalszym środowisku.