LSR

  • 5 Lip 2018 14:22 

 W związku  z przeprowadzaniem monitoringu wśród lokalnej społeczności na podstawie ankiet i opinii wyrażanych podczas spotkań, szkoleń, posiedzeń Rady Programowej przygotowano projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty” stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0510006/15 z dnia 17 maja 2016r. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 05 sierpnia 2018r. do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl

  Wykaz wprowadzanych zmian w LSR Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

  • 5 Lip 2017 14:22
W związku  z przeprowadzaniem monitoringu wśród lokalnej społeczności na podstawie ankiet i opinii wyrażanych podczas spotkań, szkoleń oraz pikników edukacyjnych przygotowano projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty” stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0510006/15 z dnia 17 maja 2016r. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 05 sierpnia 2017 do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

zmiany LSR- konsultacje
  • 10 Cze 2016   08:06
Związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 Sierpnia 2016  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty " dokonała analizy zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 09 Września do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

zal-nr-1-do-umowy-ramowej-zmiany-lsr