Pikniki edukacyjno-informacyjno-kulturalne w Krainie Wielkiego Łuku Warty

Za nami cykl pikników edukacyjno-informacyjno-kulturalnych, które odbyły się na terenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, w następujących miejscowościach:

  • Konopnica dnia 7 lipca 2018 r.
  • Siemkowice dnia 26 sierpnia 2018 r.
  • Zawadów dnia 26 sierpnia 2018 r.
  • Rząśnia dnia 2 września 2018 r.

Głównym celem organizacji imprez plenerowych w formie pikniku edukacyjnego było zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020,  terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą.

W trakcie całego cyklu imprez prezentowany był również dorobek kulturalny społeczności lokalnych. Pikniki edukacyjno-informacyjno-kulturalne to niezwykły sposób na pokazanie twórczości rękodzielniczych wielu ludzi, zwłaszcza twórczych umiejętności już zanikających jak bibułkarstwo czy koronkarstwo,  a także pokazanie nowszych technik jak decoupage.  W trakcie spotkań można było skosztować regionalnych potraw tj. np. zupa chrzanowa. Pięknie przygotowane stoiska były formą podkreślenia przynależności do środowiska lokalnego, zachęcania do podjęcia współodpowiedzialności za rodzimą kulturę, a młode pokolenie  do poznawania kultury ludowej, tradycji i wartości cenionych w naszych domach od pokoleń.

W spotkaniach udział wzięli mieszkańcy oraz rękodzielnicy, członkowie stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich co stanowiło wspaniałą integrację międzypokoleniową.