Projekt współpracy „PAKT – Promocja, Aktywizacja, Kultura, Tradycja”

W dniach od 7 do 9 września 2018  w miejscowości Kamnik w Słowenii przeprowadziliśmy  II edycję międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą PAKT - Promocja, Aktywizacja,  Kultura, Tradycja”. I edycja wydarzenia kulturowego zorganizowanego w Polsce została przeprowadzona podczas festiwalu folklorystycznego „Nadwarciańskie Noce” w Działoszynie, Partnerem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  jest  Zespół Folklorystyczny  „Kamnik”  realizujący zadania  Lokalnej Strategii Rozwoju  Słoweńskiej Grupy Działania „Serce Słowenii”.

Celem nadrzędnym festiwalu jest upowszechnianie dorobku grup folklorystycznych wiejskich poprzez prezentację ich twórczości poza środowiskiem lokalnym, doskonalenie zespołów i instruktorów przez konfrontację dokonań. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew  jako wiodący i wyróżniający się zespół folklorystyczny na obszarze LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” posiadający osiągnięcia  o zasięgu krajowym i międzynarodowym zaprezentował obrzędy oraz repertuar należący do najwartościowszych tradycji dawnych naszego regionu. Zaprezentowano również Polskie stroje ludowe na międzynarodowym festiwalu etnologiczny pt. „Dni Kostiumów Narodowych” objętym patronatem UNESCO.

Projekty Współpracy, to bardzo specyficzne i wyjątkowe działanie Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju mające za zadanie poszukiwania partnerów współpracy o zasięgu regionalnym i  międzynarodowym służącym w przełamywaniu barier i nawiązywaniu kontaktów, poznania zwyczajów kulturowych obszarów wiejskich w różnych regionach, związanych z życiem codziennym wsi, tej dawnej ale i tej współczesnej, gwary i barwnych strojów regionalnych.