Szkolenie „Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” serdecznie zaprasza na szkolenie  „Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska” , które odbędzie się w terminie 20-21. 09. 2018 r.  w Napoleonowie. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres  lgd@krainawarty.pl do dnia 31 sierpnia 2018 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia