Udana Konferencja promująca działalność LGD

14 grudnia 2018 roku odbyła się Konferencja promująca działalność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Konferencję otworzyła Prezes Zarządu -  Pani Danuta Kuśnierczyk witając wszystkich uczestników. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego - Pan Andrzej Chowis, Starosta Powiatu Wieluńskiego - Pan Marek Kieler, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego - Pan Krzysztof Dziuba oraz  Wójtowie z obszaru stowarzyszenia. Nie zabrakło również wielu gości, którzy od lat z powodzeniem działają w organizacji, członków stowarzyszenia każdego z trzech sektorów, członków obecnej Rady LGD, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, a także beneficjentów, którzy dzięki LGD pozyskali środki i zrealizowali wymarzone inwestycje czy projekty. 

Podczas konferencji Dyrektor Biura - Pani Agata Nowak przedstawiła szereg działań jakie zrealizowała Lokalna Grupa Działania. Wśród nich były takie wydarzenia jak: cykl pikników edukacyjno-informacyjno-kulturalnych oraz międzynarodowy projekt współpracy PAKT - Promocja, Aktywizacja,  Kultura, Tradycja.  Zaprezentowano również zrealizowane inwestycje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pomoc przyznana została na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. Pieniądze trafiły nie tylko na budowę małej infrastruktury, organizację imprez, ale także stroje i sprzęt dla zespołów ludowych. To, że warto w nie inwestować udowodniło Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew, którego członkowie zaprezentowali się na konferencji.