Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się dnia 21.12. 2018 r. o godz. 10:00 w  w sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.

W programie:

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR
Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD
Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR
Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów