Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

Serdecznie zapraszamy

 

mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty”

na

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy  które odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 r. o godz. 10:00w  Sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.     W programie:  
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych)
  • Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów (Grantobiorców)
Harmonogram