PSWPR 2023-2027

„Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Do pobrania: