Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny pt. „Dożynki Gminne 2016”

Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny pt. „Dożynki Gminne 2016”” który odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2016r  na terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego nad rzeką Widawką w Szczercowie.   Realizacja Spotkania w formie pikniku ma na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020,  terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa. W ramach Spotkania prezentowany będzie dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013.     Harmonogram pracy punktu informacyjnego LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 15.30 – 22,00  Materiały promocyjne Konsultacje indywidualne Ankiety/ arkusz pomysłu Lokalne kryteria wyboru operacji piknik szczerców