VII edycja Wojewódzkiego Święta Chrzanu

03 września na stadionie sportowym w Osjakowie odbyła się VII edycja Wojewódzkiego Święta Chrzanu.  Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół Bratanki  Dla wszystkich miłośników chrzanu przygotowano mnóstwo atrakcji m.in. plac zabaw dla dzieci, prezentację maszyn rolniczych, rękodzieła ludowego oraz lokalnych produktów przygotowanych według tradycyjnych receptur.  Na stoiskach, na których prezentowały się stowarzyszenia z gmin wchodzących w skład LGD można było spróbować chrzanu pod przeróżną postacią. 

W naszym regionie chrzan uprawiany jest w gminach: Kiełczygłów, Siemkowice, Osjaków, Konopnica, Działoszyn i Rusiec . W 2007 roku „Chrzan znad Środkowej Warty w laskach” znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych, a rok później „Chrzan nadwarciański po staropolsku” i „Obrowska zupa chrzanowa”.

Gmina Osjaków chrzanem stoi”

3.09. 2017 roku w Osjakowie odbędzie się po raz 7 Wojewódzkie Święto Chrzanu. Jest to impreza promująca markę regionalną „nadwarciański chrzan”, który dzięki wielu akcjom promocyjnym staje się rozpoznawalną i uznawaną marką regionu Łódzkiego, Zagłębia Chrzanowego i Osjakowa. W tym wyjątkowym dniu w Osjakowie gościmy całe Województwo Łódzkie! Zapraszamy wszystkich do przybycia, spędzenia miło niedzielnego popołudnia i skosztowania dań z chrzanem! Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15:00 – Seminarium nt. chrzanu dla rolników wszystkich gmin Zagłębia Chrzanowego. Oficjalne otwarcie Święta nastąpi o godzinie 16:00 na Stadionie Sportowym w Osjakowie. W programie Święta przewidziano wiele atrakcji: począwszy od występów artystycznych zespołów ludowych z terenu Zagłębia Chrzanowego – Lipniczanie, Nadwarcianki, Osjaków, Dębina, Chorzyna, Raduczanie, Kiełczygłowianie, przez Zespół z Nazwą, po gwiazdę wieczoru – zespół BRATHANKI! Święto zakończy dyskoteka pod gwiazdami. Oprócz tego co będzie działo się na scenie głównej organizatorzy zadbali o moc atrakcji dodatkowych: Warsztaty Gotowania, Pokaz kulinarny – chrzan na słodko, Strefa dla dzieci z animatorem, Stoiska wystawowe, branżowe, kulinarne, Punkt informacyjny PROW, park rozrywki, przejazdy konno, wystawa nowoczesnych maszyn rolniczych, Konkursy chrzanowe i wiele innych.

informacja o unieważnieniu naboru wniosków nr 3/2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o unieważnieniu naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego – ogłoszenie o naborze nr 3/2017r. Po posiedzeniu Rady Programowej w dniu 09.08.2017r. w celu wyboru wniosków do realizacji LSR, Organ Decyzyjny stwierdził , iż  operacje wybrane w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji. Informujemy również, iż po otrzymaniu informacji z UM o wysokości dostępnych środków dla  celu szczegółowego , wystąpimy z wnioskiem o ustalenie nowego terminu naboru

Piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny w Kiełczygłowie

W minioną niedziele w Kiełczygłowie  odbył się pierwszy  piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny w 2017 roku który miał na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas Pikniku prezentowany był  dorobek kulturalny obszaru Lokalna Grupa Działania  „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013. Jest to II edycja tego typu spotkań z potencjalnymi beneficjentami z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"