Udana Konferencja promująca działalność LGD

14 grudnia 2018 roku odbyła się Konferencja promująca działalność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Konferencję otworzyła Prezes Zarządu -  Pani Danuta Kuśnierczyk witając wszystkich uczestników. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego - Pan Andrzej Chowis, Starosta Powiatu Wieluńskiego - Pan Marek Kieler, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego - Pan Krzysztof Dziuba oraz  Wójtowie z obszaru stowarzyszenia. Nie zabrakło również wielu gości, którzy od lat z powodzeniem działają w organizacji, członków stowarzyszenia każdego z trzech sektorów, członków obecnej Rady LGD, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, a także beneficjentów, którzy dzięki LGD pozyskali środki i zrealizowali wymarzone inwestycje czy projekty.  (więcej…)

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się dnia 21.12. 2018 r. o godz. 10:00 w  w sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków. (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017/G-2/2018 – nabór dodatkowy

Osjaków, 26.11. 2018

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017/G-2/2018 – nabór dodatkowy Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017/G-2/2018 – nabór dodatkowy

Osjaków,23.11.2018 Ogłoszenie o naborze nr 6/2017/G-2/2018  nabór dodatkowy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego (więcej…)

Podpisanie umów z gratobiorcami

Miło nam poinformować, iż w październiku oraz listopadzie br. zostały podpisane umowy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych. Z ramienia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” umowy podpisała Prezes Zarządu – Pani Danuta Kuśnierczyk.  Grantobiorcy realizować będą 28 zadań na łączną kwotę 1 059 689,32 zł. (więcej…)

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację kolejnych 6 grantów

Informujemy, iż dnia 19 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej  na obszarze LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty". W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania: (więcej…)

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację 12 grantów

Informujemy, iż dnia 19 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty". W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania: (więcej…)

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację grantów

Informujemy, iż dnia 19 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Modernizacja infrastruktury lokalnej – sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w sześciu miejscowościach z terenu Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"”. W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:

(więcej…)