Szkolenie „Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” serdecznie zaprasza na szkolenie  „Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska” , które odbędzie się w terminie 20-21. 09. 2018 r.  w Napoleonowie. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres  lgd@krainawarty.pl do dnia 31 sierpnia 2018 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia

Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zaprasza członków stowarzyszenia na wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pt. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”, który odbędzie się w terminie 4-7. 09. 2018 r. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres lgd@krainawarty.pl do dnia 24 sierpnia 2018 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

karta-zgłoszeniowa wyjazd studyjny
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Międzynarodowy projekt współpracy „PAKT”

22 czerwca 2018  rozpoczęliśmy realizację  międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą „PAKT - Promocja, Aktywizacja,  Kultura, Tradycja”. I edycja wydarzenia kulturowego zorganizowanego w Polsce została przeprowadzona podczas festiwalu folklorystycznego w Działoszynie, II edycja nastąpi we wrześniu 2018r. w Słowenii. Partnerem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  jest  Zespół Folklorystyczny „Kamnik”.

(więcej…)

Podpisanie umów grantowych

W dniu 05.06.2018r  oraz 07.06.2018r w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi  Prezes Zarządu  Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” Danuta Kuśnierczyk podpisała  z Zarządem Województwa Łódzkiego dwie Umowy na realizację projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020, w zakresie projektów  grantowych, na operację pn.: „Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Trębaczew, Pątnów, Siemkowice, Rusiec, Rząśnia, Kaszewice, Sulmierzyce, Kleszczów, Strzelce Wielkie" oraz na operację pn.: „Organizacja 9  imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty". (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017/G -1/2018 – nabór dodatkowy

Osjaków, dnia 13 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017/G -1/2018 - nabór dodatkowy Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. (więcej…)