Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński – audycja Radia ZW

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Lokalnej Grupy działania 'Kraina Wielkiego Łuku Warty" do odsłuchania rozmowy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiber oraz Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Panem Andrzejem Górczyńskim, którzy mówili o możliwościach skorzystania z szerokiej oferty wsparcia finansowego oferowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Całą rozmowę dotyczącą  działania LEADER, a w szczególności funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego Lokalnych Grup Działania oraz możliwościach uzyskania dofinansowania przez beneficjentów w ramach zbliżających się naborów prowadzonych przez poszczególne LGD możesz odsłuchać tutaj: Rozmowa z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiber oraz Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Panem Andrzejem Górczyńskim. (więcej…)

Zmiana terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2019/G

Dnia 30 listopada 2020 roku Rada Programowa Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  podjęła Uchwałę nr 96/2020 w sprawie  zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2019/. Granty wybrane do finansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do dnia 31 maja 2021 roku.

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021/G

Osjaków,10.11.2020r. Ogłoszenie o naborze nr 1/2021/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021/G

Osjaków,10.11.2020r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021/G

Osjaków,10.11.2020r. Ogłoszenie o naborze nr 2/2021/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego (więcej…)

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się dnia 30.10.2020 r. o godz. 8:00w  Sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków. (więcej…)

SPOTKANIE ŁÓDZKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W UNIEJOWIE

W dniu 23 września 2020 roku w Uniejowie odbyło się  spotkanie szkoleniowo-informacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego z lokalnymi grupami działania obszaru województwa łódzkiego. W spotkaniu udział wziął Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program spotkania obejmował wiele bieżących spraw m.in.: prezentację planów Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie przyszłości obszarów wiejskich, omówienie zasad wyliczania i wykorzystywania różnic kursowych w ramach ogłaszanych naborów oraz planowaną zmianę Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania podjęto również dyskusję dotyczącą inicjatywy LEADER przy wykorzystaniu instrumentu terytorialnego RLKS w przyszłej perspektywie finansowej.

(więcej…)

Konkurs „Weekend na wsi”

Czy prowadzicie Państwo gospodarstwo agroturystyczne i zastanawiacie się jak je skutecznie wypromować? Czy chcielibyście dotrzeć do szerszego grona turystów i przy okazji otrzymać nagrodę pieniężną? Jeśli tak, to konkurs „Weekend na wsi” jest właśnie dla Was!

W imieniu Pana Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego, pragnę serdecznie zachęcić Państwa do udziału w konkursie, którego celem jest popularyzacja wypoczynku na wsi oraz promocja gospodarstw agroturystycznych województwa łódzkiego. (więcej…)

Ankieta dotycząca wpływu COVID-19 na gospodarstwa rolne

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (http://www.erce.unesco.lodz.pl/) prowadzi badania na temat wpływu pandemii COVID-19 na obszary wiejskiej oraz rolnictwo. Kwestionariusz koncentruje się na tym czy rolnicy postrzegają epidemię COVID-19 jako problem dla ich gospodarstw, jeśli tak, to dlaczego i jak radzą sobie z zaistniałą sytuacją oraz jakiej pomocy potrzebują. Ankieta jest całkowicie anonimowa, jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Prosimy rolników z obszaru LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" o wypełnienie poniżej ankiety.