Stowarzyszenie Przyjaciół Drobnic

Stowarzyszenie Przyjaciół Drobnic powstało w kwietniu 2014 roku a wpis do KRS otrzymało 30 czerwca. Liczy 21 członków a siedzibę ma w Sali OSP Drobnice 119. Obecną przewodniczącą zarządu jest Katarzyna Pruchnik. Stowarzyszenie działa na rzecz lokalnej społeczności Drobnic i okolic poprzez: - działalność opiekuńczą, edukacyjną, kulturalną, wspieranie inicjatyw społecznych, ochronę i promocję zdrowia, - wspomaganie członków stowarzyszenia, - obronę praw i działanie na rzecz poprawy sytuacji kobiet, - działalność społeczno-wychowawczą, - współpracę z innymi organizacjami, - promowanie i ochronę walorów krajobrazowych, - propagowanie tradycji regionalnych, - pracę na rzecz integracji pokoleń, - remont i doposażenie siedziby stowarzyszenia.