Kryteria

Związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 Sierpnia 2016  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty " dokonała analizy zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w procedurach LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Tabela Prosimy o przesyłanie formularza do 09 Września do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości