Skansen Jędrzejowej

Serdecznie zapraszamy do Izby Kultury Ludowej w Siemkowicach. Poznaj lokalny folklor przez pryzmat fascynujących opowieści, posłuchaj o dawnych zwyczajach i obrzędowości ludowej - sprawdź jakich narzędzi i sprzętów używano w dawnych czasach. Zapraszamy na unikalną, interaktywną ludowo-folkową lekcję do Siemkowic. Rezerwacja i kontakt przez Bibliotekę Publiczną w Siemkowicach.

Skansen Jędrzejowej

Zaproszenie do udziału w europejskim konkursie RIA na projekty z PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza czwartą edycję konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2022. Tegoroczny temat – Młodzież jest przyszłością" inspirowany jest zarówno ogłoszonym przez UE rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, jak i opracowanymi przez Komisję Europejską długoterminową wizją obszarów wiejskich oraz Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich. Konkurs ma na celu promowanie znaczenia europejskiej młodzieży dla budowania lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, odpornej, bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu, innowacyjnej i cyfrowej. Czytaj więcej

Fundusze Europejskie dla osób młodych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Młodzi z POWERem. Fundusze Europejskie dla osób do 29. roku życia”. Celem webinarium jest zapoznanie Uczestników z możliwością wzięcia udziału m.in. w projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas spotkania omówione zostaną formy dofinansowania działalności gospodarczej i staży zawodowych. Spotkanie online odbędzie się: Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022/G

Osjaków, 28.03.2021r. Ogłoszenie o naborze nr 4/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

1. JAK – Poprzez formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie dostępny na stronie:www.pomagamukrainie.gov.pl 2. GDZIE – Zbiórkę darów w województwie koordynują starostowie powiatów. Adres najbliższego punktu zbiórki znajdziesz na stronie: www.gov.pl/web/uw-lodzki/pomagamukrainie2 3. SPOSÓB PAKOWANIA – Gromadzone dary należy posortować rodzajowo, pakować opisanymi grupami asortymentowymi tzn.: Czytaj więcej