Zarząd

Danuta Kuśnierczyk Prezes Zarządu
Alicja Kopeć Wiceprezes Zarządu
Zenon Sosnowski Członek Zarządu
Maria Dondziak Członek Zarządu
Marzena Tkaczyńska-Walasik Członek Zarządu
Krzysztof Gajda Członek Zarządu
Marcin Baran Członek Zarządu
Iwona Napieraj Członek Zarządu
Patrycja Węglewska Członek Zarządu