Zarząd

Danuta Kuśnierczyk Prezes Zarządu
Alicja Kopeć Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Patyk Członek Zarządu
Maria Dondziak Członek Zarządu
Marzena Tkaczyńska-Walasik Członek Zarządu
Krzysztof Gajda Członek Zarządu
Marcin Baran Członek Zarządu
Iwona Napieraj Członek Zarządu