Wyjazd studyjny w ramach projektu współpracy „Turystycznie i Oddolnie dla Obszarów Lokalnych Strategii” (akronim TOOLS)

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" serdecznie zaprasza na wyjazd studyjny do Karpacza i Szklarskiej Poręby, który jest realizowany  w ramach projektu współpracy „Turystycznie i Oddolnie dla Obszarów Lokalnych Strategii” (akronim TOOLS). Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 18-20 październik 2023 roku. Wyjazd studyjny skierowany jest do lokalnych producentów żywności, lokalnych liderów, rolników oraz mieszkańców obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Wszystkie zainteresowane osoby,  proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 9 października 2023 roku na adres mailowy lgd@krainawarty.pl. O uczestnictwie w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń. Czytaj więcej

LGD podpisało kolejne umowy o powierzenie grantów

W dniu 17 maja 2023 r. LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pt. „Doposażenie i uatrakcyjnienie ogólnodostępnej infrastruktury lokalnej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kwota dofinansowania dla LGD wynosi 223 787,00 zł.

W ramach projektu grantowego LGD zawarło siedem umów o powierzenie grantu z podmiotami, których zadania zostały wybrane do realizacji w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków nr 5/2022. Czytaj więcej

Piknik edukacyjno – informacyjno – kulturalny w Osjakowie

Serdecznie zapraszamy na Piknik edukacyjno - informacyjno - kulturalny, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2023 r. (niedziela) w Osjakowie. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno - konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety, w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa.

Piknik edukacyjno – informacyjno – kulturalny w Załęczu Małym

Serdecznie zapraszamy na Piknik edukacyjno - informacyjno - kulturalny, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2023 r. (niedziela) w Załęczu Małym. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno - konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety, w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa.

Piknik edukacyjno – informacyjno – kulturalny w Jajczakach- Strugach

Serdecznie zapraszamy na Piknik edukacyjno - informacyjno - kulturalny, który odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2023 r. (niedziela) w Jajczakach- Strugach. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno - konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety, w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa.