Konferencja promująca działalność LGD oraz XV rocznica działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” Serdecznie zaprasza na  KONFERENCJĘ PROMUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ LGD oraz XV rocznicę działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, która odbędzie się w Motelu PODJADEK ul Spacerowa 5, Osjaków w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 14:00.

 W programie:
  • 14:00 – Oficjalne otwarcie
  • 14:20 – Wdrażanie programu LEADER na obszarze Krainy Wielkiego Łuku Warty -  Prezentacja multimedialna
  • 15:30 – Nowa strategia w perspektywie LEADER 2021-2027
  • 16:00 – Promocja i prezentacja dorobku społeczności lokalnych korzystających z pomocy poprzez LGD w ramach PROW 2014-2020:
- występy grup folklorystycznych - prezentacja lokalnych potraw - prezentacja rękodzieła ludowego