Pomoc humanitarna dla Ukrainy

1. JAK – Poprzez formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie dostępny na stronie:www.pomagamukrainie.gov.pl 2. GDZIE – Zbiórkę darów w województwie koordynują starostowie powiatów. Adres najbliższego punktu zbiórki znajdziesz na stronie: www.gov.pl/web/uw-lodzki/pomagamukrainie2 3. SPOSÓB PAKOWANIA – Gromadzone dary należy posortować rodzajowo, pakować opisanymi grupami asortymentowymi tzn.: Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022/G-1 – nabór dodatkowy

Osjaków,07.02.2022r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022/G-1 – nabór dodatkowy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022/G

Osjaków, 13.12.2021r. Ogłoszenie o naborze nr 3/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. Czytaj więcej