Zrealizowane projekty

Wsparcie zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Krainy Wielkiego Łuku Warty" w miejscowościach: Osina, Krzeczów, Strzelce Wielkie, Głuchów, Dylów Szlachecki, Józefina i Kiełczygłów Uatrakcyjnienie i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze  Lokalnej Grupy Działania " Kraina Wielkiego Łuku Warty" Uatrakcyjnienie i doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury lokalnej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania " Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Uatrakcyjnienie i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury lokalnej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania " Kraina Wielkiego Łuku Warty
 

Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LGD "Krainy Wielkiego Łuku Warty"

    Wsparcie zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Krainy Wielkiego Łuku Warty" w miejscowościach: Szczerców, Rusiec, Szynkielów, Chorzew i Strzelce Wielkie   Rozwój infrastruktury lokalnej, rekreacyjnej na terenie gmin obszaru  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Wsparcie zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Krainy Wielkiego Łuku Warty" w miejscowościach: Rząśnia, Gawłów, Głuchów, Chabielice, Strzelce Wielkie Modernizacja i uatrakcyjnienie ogólnodostępnej infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej  na  obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" krainawarty.pl/wp-admin   Organizacja 6 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty Modernizacja i uatrakcyjnienie infrastruktury lokalnej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w dziewięciu miejscowościach z  obszaru  działania Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Organizacja trzech imprez kulturalno - rekreacyjnych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty     Rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo - rekreacyjnej w gminach  obszaru  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Budowa infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo - rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminach na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Wsparcie zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Raduczyce, Stara Brzeźnica, Szczerców, Wola Blankowa, Kluki, Siemkowice, Rusiec i Strzelce Wielkie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo-rekreacyjnej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Modernizacja infrastruktury lokalnej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w czterech miejscowościach z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Projekt Współpracy  o nazwie „SPORT – Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej”   Rozwój infrastruktury lokalnej, sportowo - rekreacyjnej na obszarze LGD  "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Modernizacja infrastruktury lokalnej - sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w sześciu miejscowościach z terenu Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na obszarze   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"   Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Bieniec, Szczyty, Wola Wiązowa, Siemkowice, Kuźnica, Krępa Organizacja 9 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub sportowej „Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Trębaczew, Pątnów, Siemkowice, Rusiec, Rząśnia, Kaszewice, Sulmierzyce, Kleszczów, Strzelce Wielkie” Organizacja 9 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowej - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Lgota Wielka, Załęcze Małe, Górki, Raciszyn, Rząśnia, Kolonia Lisowice Modernizacja obiektów w zakresie przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach: Chorzyna, Magdalenów, Kruplin, Dubidze, Walków, Aleksandrów