LSR

3 listopad 2023 8:00  W związku   z aktualizacją Planu Komunikacji  LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na 2024 rok zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do dnia 2 listopada 2022 r. do godz. 14:00 na adres: lgd@krainawarty.pl Wykaz wprowadzanych zmian w LSR Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

10 październik 2022 8:00  W związku   z przeliczeniem kursu euro LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” oraz przeprowadzaniem konsultacji wśród lokalnej społeczności obszaru LGD   zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do dnia 2 listopada 2022 r. do godz. 14:00 na adres: lgd@krainawarty.pl Wykaz wprowadzanych zmian w LSR Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

11 marzec 2022 8:00 

W związku  z  przeprowadzaniem konsultacji wśród lokalnej społeczności obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 12 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl

Wykaz wprowadzanych zmian w LSR

 Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

  23 kwiecień 2021 8:00 

W związku  z możliwością ubiegania się o zwiększenie środków na wsparcie operacji w ramach LSR o środki finansowe na realizacje poddziałania 19.2 i 19.4 na mocy § 8 ust 3 umowy ramowej oraz przeprowadzaniem konsultacji wśród lokalnej społeczności obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0510006/15 z dnia 17 maja 2016r. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 21 maja 2021r. do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl

Wykaz wprowadzanych zmian w LSR

 Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

31 sierpień 2020 8:00 

W związku  z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe dotyczącej uwolnienia różnic kursowych dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez dla obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0510006/15 z dnia 17 maja 2016r.zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 14 września 2020r. do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl

Wykaz wprowadzanych zmian w LSR  Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

  15 czerwiec 2019 10:00 

W związku  z przeprowadzanymi naborami wśród lokalnej społeczności obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wystąpiły rozbieżności między planowanymi kwotami wykorzystania budżetu LSR stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0510006/15 z dnia 17 maja 2016r dla poszczególnych zakresów jej realizacji. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 18 lipca 2019r. do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl

Wykaz wprowadzanych zmian w LSR

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

  10 kwiecień 2019 10:00 

W związku  z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na mocy § 8 ust 3 umowy ramowej na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz przeprowadzaniem konsultacji wśród lokalnej społeczności obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0510006/15 z dnia 17 maja 2016r. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 10 maja 2019r. do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl

Wykaz wprowadzanych zmian w LSR

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

5 Lip 2018 14:22 

 W związku  z przeprowadzaniem monitoringu wśród lokalnej społeczności na podstawie ankiet i opinii wyrażanych podczas spotkań, szkoleń, posiedzeń Rady Programowej przygotowano projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty” stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0510006/15 z dnia 17 maja 2016r. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 05 sierpnia 2018r. do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl

  Wykaz wprowadzanych zmian w LSR Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

5 Lip 2017 14:22 W związku  z przeprowadzaniem monitoringu wśród lokalnej społeczności na podstawie ankiet i opinii wyrażanych podczas spotkań, szkoleń oraz pikników edukacyjnych przygotowano projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty” stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0510006/15 z dnia 17 maja 2016r. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 05 sierpnia 2017 do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

zmiany LSR- konsultacje 10 Cze 2016   08:06 Związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 Sierpnia 2016  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty " dokonała analizy zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym. Prosimy o przesyłanie formularza do 09 Września do godz 14:00 na adres lgd@krainawarty.pl Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

zal-nr-1-do-umowy-ramowej-zmiany-lsr