Uwaga! Generator wniosków zawieszony

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dnia21 lutego 2017 r. zostanie zawieszone działanie generatora wniosków o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej (premie) oraz dla innych operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (czyli m.in. w ramach rozwijania działalności gospodarczej) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

Pismo w sprawie generatora