Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się dnia 27.03. 2019 r. o godz. 10:00 w  Sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.

W programie:

  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”- harmonogram naborów w 2019r
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD
  • Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR.
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów.

Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.