Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

Serdecznie zapraszamy

mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii - Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności - do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia. na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy które odbędzie się dnia 31 marca 2017 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków)

W programie:
  •  Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  •  Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów
  • Procedury naboru wniosków
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z koordynatorami gminnymi lub z biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków) do dnia 30 marca br. pod nr, telefonu 43 842 35 22 lub 531556629.