Podpisanie z Zarządem Województwa Łódzkiego umowy na realizację sześciu imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

Dnia 12 lipca 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Organizacja 6 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty. W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:

  1. Rekonstrukcja historyczna bitwy 36 pp Legii Akademickiej pod Kamionką jako promocja obszaru LGD
  2. Promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez organizację Międzywojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci
  3. Promocja nadwarciańskiego obszaru Warto - nad Wartą
  4. „Folkowe inspiracje” - promocja obszaru LGD
  5. Promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez organizację Spotkania z historią Sulmierzyc
  6. Jubileusz 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewicach jako promocja obszaru LGD

Operacja ma na celu zorganizowanie  6 imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty. Całkowita wartość wszystkich zadań wynosi 181 325,00 zł, kwota wsparcia 181 325,00 zł. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.