Ankieta dotycząca wpływu COVID-19 na gospodarstwa rolne

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (http://www.erce.unesco.lodz.pl/) prowadzi badania na temat wpływu pandemii COVID-19 na obszary wiejskiej oraz rolnictwo. Kwestionariusz koncentruje się na tym czy rolnicy postrzegają epidemię COVID-19 jako problem dla ich gospodarstw, jeśli tak, to dlaczego i jak radzą sobie z zaistniałą sytuacją oraz jakiej pomocy potrzebują. Ankieta jest całkowicie anonimowa, jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Prosimy rolników z obszaru LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" o wypełnienie poniżej ankiety.