Sukces we własnej firmie

Fundacja "Fundusz Współpracy" jest Realizatorem Projektu "Sukces we własnej firmie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyłonienie do dofinansowania najlepszych pomysłów na nowy biznes. Projekt zakłada udzielenie ze środków UE dofinansowania w wysokości do 22.700,00 zł na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w wysokości do 1.500,00 zł/miesiąc wypłacanego przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby, które: - mają pomysł na założenie własnej firmy na obszarze województwa łódzkiego, - zamieszkują obszar województwa łódzkiego, - nie prowadziły bądź od 12 miesięcy nie prowadzą działalności gospodarczej, - są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i mają powyżej 30 lat bądź - znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - czyli: mają powyżej 50 lat, bądź są długotrwale bezrobotne albo niepełnosprawne bądź posiadają niskie kwalifikacje. Szczegóły dotyczące realizacji projektu "Sukces we własnej firmie" znajdują się w załączonym do niniejszej wiadomości ogłoszeniu o rekrutacji uczestników do projektu oraz na stronie internetowej www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie lub www.swwf.pl Sukces We Wlasnej Firmie_ogloszenie o rekrutacji