Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kiełczygłowie

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszam na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Konsultacje odbędą się: 14 lipca 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, sala konferencyjna, parter. Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/6003-mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim-w-lipcu-2023-roku PIFE plakat A3 V3-pop