Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Szanowni Państwo,

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich a jego celem jest promocja i prezentacja działalności KGW. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce KGW. Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu tego wydarzenia wśród potencjalnych uczestników z Państwa terenu.

Szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw.

Regulamin Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta zgłoszeniowa