Ankieta nt.: „Rola zaufania w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich”

Szanowni Państwo,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na temat „Rola zaufania w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich". Ankieta skierowana jest do członków takich form przedsiębiorczości, jak: Grupy Producentów Rolnych, Grupy Producentów Owoców i Warzyw, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania i Ochotnicza Straż Pożarna.  

Zebrane informacje zostaną wykorzystane przez pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie wyłącznie do celów naukowych. Ankieta jest całkowicie anonimowa, jej wypełnienie zajmuje od 5 do 8 min.

Link do kwestionariusza ankiety: www.profitest.pl/s/41344/GRsVxoST