Rozstrzygnięto konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W dniu 17 stycznia 2024 roku Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim ze wskazaniem strategii wybranych oraz niewybranych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces budowania Lokalnej Strategi Rozwoju LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" na lata 2023-2027.

Wyniki naboru