Pomoc humanitarna dla Ukrainy

1. JAK – Poprzez formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie dostępny na stronie:www.pomagamukrainie.gov.pl 2. GDZIE – Zbiórkę darów w województwie koordynują starostowie powiatów. Adres najbliższego punktu zbiórki znajdziesz na stronie: www.gov.pl/web/uw-lodzki/pomagamukrainie2 3. SPOSÓB PAKOWANIA – Gromadzone dary należy posortować rodzajowo, pakować opisanymi grupami asortymentowymi tzn.:  
  • okrycie (np. koce zwykłe i termiczne, śpiwory itp.) środki higieny i czystości,
  • odzież,
  • żywność (np. długoterminowa, batony, woda, soki, konserwy itp.),
  • inne: zapałki, baterie, powerbanki, świece, zestawy pierwszej pomocy.
  4. CZEGO NIE ZBIERAMY – leki i inne produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia