UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisaliśmy umowę w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na opracowanie nowej Lojalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na lata 2023-2027.

Liczmy na Państwa zaangażowanie i wsparcie w opracowaniu niniejszego dokumentu strategicznego.

Razem tworzymy nową strategię!

„Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022

Osjaków, 14.07.2022r. OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj więcej