Warsztat Refleksyjny

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Warsztat odbędzie się w Biurze LGD przy ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków,  dnia 06.02.2021r. w godz. od 10:00 do 15:00

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 6/2022/G

Osjaków, 14.11.2022r. Ogłoszenie o naborze nr 6/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego, Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 5/2022/G

Osjaków, 14.11.2022r. Ogłoszenie o naborze nr 5/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

Osjaków, dnia  14.11.2022r

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022

Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin i miejsce składania wniosków:

     od dnia 28.11.2022r. do dnia 27.12.2022 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków

  1. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych do wysokości 70%
Czytaj więcej

Konferencja promująca działalność LGD oraz XV rocznica działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” Serdecznie zaprasza na  KONFERENCJĘ PROMUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ LGD oraz XV rocznicę działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, która odbędzie się w Motelu PODJADEK ul Spacerowa 5, Osjaków w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 14:00.

 W programie:
  • 14:00 – Oficjalne otwarcie
  • 14:20 – Wdrażanie programu LEADER na obszarze Krainy Wielkiego Łuku Warty -  Prezentacja multimedialna
  • 15:30 – Nowa strategia w perspektywie LEADER 2021-2027
  • 16:00 – Promocja i prezentacja dorobku społeczności lokalnych korzystających z pomocy poprzez LGD w ramach PROW 2014-2020:
- występy grup folklorystycznych - prezentacja lokalnych potraw - prezentacja rękodzieła ludowego
Czytaj więcej

Nabór do projektu EUTeens4Green

Informujemy, że ruszył nabór do projektu EUTeens4Green, w którym dofinansowanie otrzymają projekty wspierające zieloną transformację w regionach UE o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Województwo Łódzkie zostało zakwalifikowane do regionów węglowych narażonych na negatywne skutki zielonej transformacji.

Celem projektu EUTeens4Green jest: zwiększenie udziału osób negatywnie dotkniętych przez zieloną transformację.

Nabór kierowany jest do: osób młodych w wieku 15-24 lat tworzącej grupę lub stowarzyszenie młodzieżowe z siedzibą w jednym z regionów Sprawiedliwej Transformacji.

Wnioski przyjmowane są: od września do 3 listopada 2022 r.

Uwaga! Nabór prowadzony jest w języku angielskim.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://euteens4green.org/

Konkurs „Atrakcyjne łódzkie dzięki Funduszom Europejskim II”

Od 16 września można brać udział w naszym konkursie „Atrakcyjne łódzkie dzięki Funduszom Europejskim II”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników firm działających na terenie województwa łódzkiego i polega na opisaniu i zamieszczeniu pracy kreatywnej w temacie: jak twoje przedsiębiorstwo/miejsce pracy zmieniło się dzięki Fundom Europejskim. Należy krótko to opisać, oraz dołączyć zdjęcie, filmik lub w inny sposób kreatywny wskazać jak Fundusze Europejskie zmieniły firmę lub w jaki sposób mogli skorzystać ze wsparcia również pracownicy. Konkurs trwa do 28 września. Poniżej  link do konkursu oraz link na Facebooka z opublikowanym postem: https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/5683-konkurs-atrakcyjne-lodzkie-dzieki-funduszom-europejskim-ii https://www.facebook.com/photo?fbid=461533522692630&set=a.344152741097376
 
 

Bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w formule Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w formule Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawimy możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Czytaj więcej

Bezpłatne webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z Programem „Mój Prąd”. W czasie spotkania przewidziany jest panel z udziałem przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Webinarium odbędzie się 11 października 2022 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 7.10.2022 r.). Czytaj więcej