Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G-2/2021-Nabór dodatkowy

Osjaków, 14 .05.2021 r Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G-2/2021-Nabór dodatkowy Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Szanowni Państwo,

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich a jego celem jest promocja i prezentacja działalności KGW. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce KGW. Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu tego wydarzenia wśród potencjalnych uczestników z Państwa terenu. Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 Osjaków, 19.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2021

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków: od dnia 22.03.2021r. do dnia 20.04.2021 od godziny 8:00 do godziny 14:00 w siedzibie Biura LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11.98-320 Osjaków Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 – Rozwój działalności gospodarczej

Osjaków, dnia 19.02.2021r

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021

Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin i miejsce składania wniosków:   od dnia 22.03.2021r. do dnia 20.04.2021 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków
  1. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych do wysokości 70%

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 – Zakładanie działalności gospodarczej

Osjaków, 19.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin i miejsce składania wniosków:

     od dnia 22.03.2021r. do dnia 20.04.2021 r. od godziny 8:00 do godziny 14  w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.

Forma wsparcia: premia w wysokości 75 000 tys. zł. Czytaj więcej