Webinarium pn. „Przedsiębiorco, inwestuj w firmę! – instrumenty zwrotne dla MŚP”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Przedsiębiorco, inwestuj w firmę! – instrumenty zwrotne dla MŚP”. Celem webinarium jest przedstawienie wybranych form wsparcia zwrotnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Jednocześnie zwracamy się również z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród przedsiębiorców z Państwa regionu. Czytaj więcej

Dożynki Województwa Łódzkiego – konkurs kulinarny „Łódzkie smakuje”

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber serdecznie zaprasza na Dożynki Wojewódzko-Powiatowo-Gminne i Diecezjalne Diecezji Łódzkiej, które odbędą się w niedzielę 22 sierpnia 2021 r. w Rogowie na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Leśny Zakład Doświadczalny w  Rogowie, w powiecie brzezińskim.

Podczas tegorocznych Dożynek odbędzie się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego pn. „Łódzkie smakuje”. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą wypromować lokalne potrawy/wypieki powstałe w oparciu o tradycyjne receptury zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Czytaj więcej

Konkurs „Moja własne innowacje”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnokrajowym konkursie „Moja własne innowacje”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy. Ostatni rok, czas pandemii i kryzysu gospodarczego, był okresem ciężkim dla społeczności, jednak kreatywność i aktywne postawy polskich rolników pozwalały na wprowadzanie ciekawych, a przede wszystkim praktycznych rozwiązań bez konieczności angażowania dużych zasobów, w tym także finansowych. Czytaj więcej

Ankieta nt.: „Rola zaufania w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich”

Szanowni Państwo,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na temat „Rola zaufania w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich". Ankieta skierowana jest do członków takich form przedsiębiorczości, jak: Grupy Producentów Rolnych, Grupy Producentów Owoców i Warzyw, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania i Ochotnicza Straż Pożarna.   Czytaj więcej

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2_INNE_WŁASNE oraz aneksu do umowy

W związku z wejściem w życie w dniu 21 maja 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, uprzejmie informuję, że dokumenty niezbędne do zawierania umów (wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami) zostały zamieszczone w chmurze https://cloud.arimr.gov.pl, w katalogu DELEGOWANE SW, w podkatalogu DDD WSPÓLNE, 19.2_Wsparcie (…), folder UMOWY_19.2, 19.2_INNE_WŁASNE, WERSJA_8z. Czytaj więcej

Wzór formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014–2020

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu przekazuję do stosowania wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (do wersji 8z i wcześniejszych, o ile SW dostosuje postanowienia aneksu do niższych wersji umów) zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia. Czytaj więcej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza wojewódzki konkurs pn. „Weekend na wsi”

Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z przyjemnością informuje, że organizuje wojewódzki konkurs pn. „Weekend na wsi” (pismo w załączeniu). Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie. Jest to doskonała okazja do wypromowania i zachęcenia do skorzystania z ofert turystycznych lokalnych obiektów i gospodarstw. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl oraz www.lodzkie.ksow.pl.

Zaproszenie