Ogłoszenie o naborze nr 6/2017/G-2/2018 – nabór dodatkowy

Osjaków,23.11.2018 Ogłoszenie o naborze nr 6/2017/G-2/2018  nabór dodatkowy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej

Podpisanie umów z gratobiorcami

Miło nam poinformować, iż w październiku oraz listopadzie br. zostały podpisane umowy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych. Z ramienia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” umowy podpisała Prezes Zarządu – Pani Danuta Kuśnierczyk.  Grantobiorcy realizować będą 28 zadań na łączną kwotę 1 059 689,32 zł. Czytaj więcej

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację kolejnych 6 grantów

Informujemy, iż dnia 19 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej  na obszarze LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty". W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania: Czytaj więcej

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację 12 grantów

Informujemy, iż dnia 19 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty". W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania: Czytaj więcej

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację grantów

Informujemy, iż dnia 19 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Modernizacja infrastruktury lokalnej – sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w sześciu miejscowościach z terenu Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"”. W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:

Czytaj więcej

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację 5 grantów

Informujemy, iż dnia 11 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty".  W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania: Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach oraz zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach oraz zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. o godz. 10:00 w  sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków. Czytaj więcej

Projekt współpracy „PAKT – Promocja, Aktywizacja, Kultura, Tradycja”

W dniach od 7 do 9 września 2018  w miejscowości Kamnik w Słowenii przeprowadziliśmy  II edycję międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą PAKT - Promocja, Aktywizacja,  Kultura, Tradycja”. I edycja wydarzenia kulturowego zorganizowanego w Polsce została przeprowadzona podczas festiwalu folklorystycznego „Nadwarciańskie Noce” w Działoszynie, Partnerem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  jest  Zespół Folklorystyczny  „Kamnik”  realizujący zadania  Lokalnej Strategii Rozwoju  Słoweńskiej Grupy Działania „Serce Słowenii”. Czytaj więcej