Gmina Osjaków chrzanem stoi”

3.09. 2017 roku w Osjakowie odbędzie się po raz 7 Wojewódzkie Święto Chrzanu. Jest to impreza promująca markę regionalną „nadwarciański chrzan”, który dzięki wielu akcjom promocyjnym staje się rozpoznawalną i uznawaną marką regionu Łódzkiego, Zagłębia Chrzanowego i Osjakowa. W tym wyjątkowym dniu w Osjakowie gościmy całe Województwo Łódzkie! Zapraszamy wszystkich do przybycia, spędzenia miło niedzielnego popołudnia i skosztowania dań z chrzanem! Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15:00 – Seminarium nt. chrzanu dla rolników wszystkich gmin Zagłębia Chrzanowego. Oficjalne otwarcie Święta nastąpi o godzinie 16:00 na Stadionie Sportowym w Osjakowie. W programie Święta przewidziano wiele atrakcji: począwszy od występów artystycznych zespołów ludowych z terenu Zagłębia Chrzanowego – Lipniczanie, Nadwarcianki, Osjaków, Dębina, Chorzyna, Raduczanie, Kiełczygłowianie, przez Zespół z Nazwą, po gwiazdę wieczoru – zespół BRATHANKI! Święto zakończy dyskoteka pod gwiazdami. Oprócz tego co będzie działo się na scenie głównej organizatorzy zadbali o moc atrakcji dodatkowych: Warsztaty Gotowania, Pokaz kulinarny – chrzan na słodko, Strefa dla dzieci z animatorem, Stoiska wystawowe, branżowe, kulinarne, Punkt informacyjny PROW, park rozrywki, przejazdy konno, wystawa nowoczesnych maszyn rolniczych, Konkursy chrzanowe i wiele innych.

informacja o unieważnieniu naboru wniosków nr 3/2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o unieważnieniu naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego – ogłoszenie o naborze nr 3/2017r. Po posiedzeniu Rady Programowej w dniu 09.08.2017r. w celu wyboru wniosków do realizacji LSR, Organ Decyzyjny stwierdził , iż  operacje wybrane w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji. Informujemy również, iż po otrzymaniu informacji z UM o wysokości dostępnych środków dla  celu szczegółowego , wystąpimy z wnioskiem o ustalenie nowego terminu naboru

Piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny w Kiełczygłowie

W minioną niedziele w Kiełczygłowie  odbył się pierwszy  piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny w 2017 roku który miał na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas Pikniku prezentowany był  dorobek kulturalny obszaru Lokalna Grupa Działania  „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013. Jest to II edycja tego typu spotkań z potencjalnymi beneficjentami z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"