LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zawarła kolejną umowę o przyznaniu pomocy z zakresu inicjatywy Leader

W dniu 18 września 2019 r. Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" zawarła kolejną umowę o przyznaniu pomocy z zakresu inicjatywy Leader. Wręczył ją Andrzej Górczyński - członek zarządu województwa łódzkiego. Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano  na projekt grantowy. Kwota pomocy w wysokości 226 718,00 złotych wesprze podmioty w działaniach na rzecz budowy oraz wyposażenia infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (strefa aktywności fizycznej, mała architektura). Czytaj więcej

Rodzaje działalności wykluczonych w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwoju działalności gospodarczej

W związku z dużą ilością zapytań informujemy, że pomoc na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwoju działalności gospodarczej  nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako: Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Osjaków, 20.08.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019

Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj więcej