Zaproszenie na na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD, który realizowany jest w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się 8 lutego 2021r. (poniedziałek )  od godz. 9:00 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspert w analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych. Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G-1/2021

Osjaków, 04.01.2021r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G-1/2021

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. Czytaj więcej

Aktualizacja formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, oraz wzór aneksu do umów o przyznaniu pomocy zawartych na wersjach wcześniejszych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,który zostały wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020z dnia 21 grudnia 2020r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzór ww. formularza, zgodnie z art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskał akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019/G – 2/2021

Osjaków, 18.12.2020r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019/G – 2/2021

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się dnia 28.12. 2020 r. o godz. 8:00 w  Sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.

W programie:

  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD – po zmianach
  • Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR zmiany w związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów
UWAGA: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne szkolenie odbywać się będzie  w grupach 5 osobowych z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński – audycja Radia ZW

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Lokalnej Grupy działania 'Kraina Wielkiego Łuku Warty" do odsłuchania rozmowy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiber oraz Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Panem Andrzejem Górczyńskim, którzy mówili o możliwościach skorzystania z szerokiej oferty wsparcia finansowego oferowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Całą rozmowę dotyczącą  działania LEADER, a w szczególności funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego Lokalnych Grup Działania oraz możliwościach uzyskania dofinansowania przez beneficjentów w ramach zbliżających się naborów prowadzonych przez poszczególne LGD możesz odsłuchać tutaj: Rozmowa z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiber oraz Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Panem Andrzejem Górczyńskim. Czytaj więcej

Zmiana terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2019/G

Dnia 30 listopada 2020 roku Rada Programowa Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  podjęła Uchwałę nr 96/2020 w sprawie  zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2019/. Granty wybrane do finansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do dnia 31 maja 2021 roku.

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021/G

Osjaków,10.11.2020r. Ogłoszenie o naborze nr 1/2021/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021/G

Osjaków,10.11.2020r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021/G

Osjaków,10.11.2020r. Ogłoszenie o naborze nr 2/2021/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej