Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2_INNE_WŁASNE oraz aneksu do umowy

W związku z wejściem w życie w dniu 21 maja 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, uprzejmie informuję, że dokumenty niezbędne do zawierania umów (wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami) zostały zamieszczone w chmurze https://cloud.arimr.gov.pl, w katalogu DELEGOWANE SW, w podkatalogu DDD WSPÓLNE, 19.2_Wsparcie (…), folder UMOWY_19.2, 19.2_INNE_WŁASNE, WERSJA_8z. Czytaj więcej

Wzór formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014–2020

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu przekazuję do stosowania wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (do wersji 8z i wcześniejszych, o ile SW dostosuje postanowienia aneksu do niższych wersji umów) zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia. Czytaj więcej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza wojewódzki konkurs pn. „Weekend na wsi”

Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z przyjemnością informuje, że organizuje wojewódzki konkurs pn. „Weekend na wsi” (pismo w załączeniu). Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie. Jest to doskonała okazja do wypromowania i zachęcenia do skorzystania z ofert turystycznych lokalnych obiektów i gospodarstw. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl oraz www.lodzkie.ksow.pl.

Zaproszenie

   

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G-2/2021-Nabór dodatkowy

Osjaków, 14 .05.2021 r Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G-2/2021-Nabór dodatkowy Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Szanowni Państwo,

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich a jego celem jest promocja i prezentacja działalności KGW. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce KGW. Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu tego wydarzenia wśród potencjalnych uczestników z Państwa terenu. Czytaj więcej