XV Edycja konkursu na pracę dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w XV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina. Konkurs ma na celu promować polskie rolnictwo, obszary wiejskie, dziedzictwo kulturowe oraz wzbogacać publiczną debatę na temat polskiej wsi. Konkurs składa się z dwóch kategorii:
  • Prace naukowe, popularno-naukowe i inne, które prezentują inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi. Mogą to być m.in. prace doktorskie lub badania własne.
  • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi lub przykłady sukcesu w rozwoju polskiej wsi. Mogą to być m.in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki lub reportaże.
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Prace należy nadsyłać do 31 października 2023 r. Prace oceni Kapituła Konkursowa w składzie:
  • prof. Jacek Raciborski – Przewodniczący
  • prof. Izabella Rylska
  • prof. Roch Sulima
  • prof. Józef Styk
  • dr hab. Paweł Chmieliński
  • dr Barbara Perepeczko
  • dr Andrzej Hałasiewicz
Zachęcamy do udziału w konkursie i podzielenia się swoją wizją polskiej wsi!
 

Nowa !!! Lokalna Strategia Rozwoju „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na lata 2023-2027

Nowa !!! Lokalna Strategia Rozwoju „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na lata 2023-2027 dla obszaru 18 Gmin członkowskich została opracowana i załączona do wniosku o wybór LSR w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w dniu 6 czerwca 2023 roku. Dziękujemy z całego serca wszystkim zaangażowanym w opracowanie tak ważnego dokumentu dla rozwoju Naszych małych ojczyzn z  obszarów wiejskich. Bez waszego włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu by się nie udało, bo wspólnie stworzyliśmy Lokalną Strategia Rozwoju „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na lata 2023-2027 !!!

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023/G

Osjaków, 06.04.2023r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego Czytaj więcej