Zmiana terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2019/G

Dnia 30 listopada 2020 roku Rada Programowa Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  podjęła Uchwałę nr 96/2020 w sprawie  zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2019/. Granty wybrane do finansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do dnia 31 maja 2021 roku.